Hoe komt de stichting aan geld?


Voor het werk dat de Stichting Hoorspel Nú verricht, is natuurlijk geld nodig. Het Bestuur is dan ook erg blij van de volgende fondsen en bedrijven financiële steun te hebben ontvangen:

het VSBfonds
het Revalidatiefonds, nationaal fonds voor mensen met een lichamelijke handicap
Blokker NV                                                                         of een chronische ziekte
De Vries Vastgoed BV Rotterdam
Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden
Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden
Monuta Charity Fund
NSGK,
Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind
PricewaterhouseCoopers B.V.
Rotterdamse Stichting Blindenbelangen
het Skan Fonds
het SNS REAAL Fonds
Stichting Blindenhulp
Stichting Blinden-Penning
Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
het ThuisKopie Fonds
Unie van Vrijwilligers Gooi- en Eemland
Vereniging Onbeperkt Lezen, Den Haag
VOSCON BV Vlaardingen
en particulieren

De Stichting HoorspelNú is verder dank verschuldigd aan:

Bibliotheekservice Passend Lezen in Den Haag (v/h Stichting Aangepast Lezen) Koninklijke Visio,
Solutions Radio BV (Webbox) in Delft
en het
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.


Ook ú kunt het werk van de Stichting Hoorspel Nú steunen door een donatie op IBAN: NL04 INGB 0004 2079 05, ten name van de Stichting Hoorspel Nú. Als u dat wenst, kan uw naam - of die van uw organisatie - op deze pagina worden vermeld.

De Belastingdienst Oost-Brabant, kantoor 's-Hertogenbosch, heeft de Stichting Hoorspel Nú aangemerkt als een 'Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI).
Indien een instelling als zodanig is aangemerkt, geniet zij enige fiscale tegemoetkomingen, zoals een vrijstelling voor het schenkings- en successierecht.

Giften, legaten e.d. die aan de instelling worden gedaan zijn onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting
(fiscaalnummer 8131.54.121). 

 

[Home][ANBI][Activiteiten][Actueel][Geluid][Contact][Sponsors][Links ]

© - 2019 - All rights reserved